Trening Umiejętności Społecznych TUS

Trening umiejętności społecznych –  są to zajęcia grupowe ( grupy max. 6 osobowe) prowadzone przez dwóch trenerów TUS.

TUS jest to trening przeznaczony dla dzieci  młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

Co trenujemy?

 • Komunikowanie się
 • Umiejętności prospołeczne
 • Rozpoznawanie emocji i sposoby na radzenie sobie z nimi
 • Umiejętność planowania
 • Budowanie tożsamości
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

Dla kogo TUS? Kiedy dziecko:

 • Jest nieśmiałe, małomówne, wycofujące się z kontaktu
 • Ma trudność z przestrzeganiem zasad grupowych
 • Przejawia zachowania agresywne lub inne nieakceptowane społecznie
 • Ma trudności z radzeniem sobie z emocjami w różnych kontekstach społecznych
 • Ma trudność z nawiązywaniem relacji rówieśniczych

Decyzje o dołączeniu dziecka do grupy poprzedza indywidualna konsultacja dziecka z psychologiem ponieważ kluczowe znaczenie dla skuteczności treningu ma odpowiedni dobór grupy. Na spotkaniu omówione zostaną również oczekiwania rodziców oraz struktura zajęć TUS.

Obecnie trwa nabór do grupy (5-6 lat)  (7-9lat) (10 lat-12 lat)

 

Napisz lub zadzwoń! Opowiemy o szczegółach wszystkich zajęć i skuteczności naszej pracy.