Terapeuci

Terapeuci

Lubimy pomagać, kochamy dzieci, a ich postępy i rozwijanie umiejętności wzbudza w nas dużo radości. Nigdy nie realizujemy działań dlatego, że musimy, ale dlatego że chcemy. Nasza praca jest ciężka i wymaga wiele poświęcenia, ale właśnie dlatego pozwala nam się spełniać i osiągać sukcesy razem z naszymi podopiecznymi.

Agnieszka Czapska

a_czPedagog specjalny, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, instruktor korektywy. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Prywatnie uwielbia długie spacery, muzykę Ludovico Einaudi oraz grę na gitarze. Praca z dzieckiem i pomoc w rozwinięciu mu skrzydeł jest jej największą życiową pasją.

Wykształcenie

 • Magisterskie studia w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
 • Studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjnej w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,
 • Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. Bacewicz w Radomsku – specjalizacja w zakresie gry na gitarze

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Szkolenie I stopnia „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”,
 • Szkolenie II stopnia „ Diagnoza i terapia integracji sensorycznej”,
 • Kurs ” Terapia Ręki i umiejętności grafomotorycznych”,
 • Szkolenie „Aktywności sensomotoryczne i ich modyfikacje w pracy z dziećmi ze znaczną hipotonią oraz wadami postawy” -Gabinet rehabilitacji pediatrycznej Errica Ziva,
 • Szkolenie „Wykorzystanie terapii SI w pracy z dzieckiem ze spektrum zaburzeń autystycznych” – PSTIS,
 • Diagnoza i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości szkolnej,
 • Metody integracyjne w pracy z grupą-wprowadzenie do pedagogiki zabawy “ -Centrum szkoleniowe KLANZA,
 • Treningi umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznej -Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • Międzynarodowe seminarium naukowe „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej – ujęcie interdyscyplinarne” -PSTIS,
 • Nowości z zakresu wiedzy na temat terapii integracji sensorycznej- Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,
 • Ontogoneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy – PTIS,
 • Warsztaty z kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej” – Centrum KLANZA,
 • Terapia SI dziecka z dyspraksją,
 • Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym- PSTIS,
 • Współpraca z rodzicami dzieci z autyzmem.

Lubimy pomagać, kochamy dzieci, a ich postępy i rozwijanie umiejętności wzbudza w nas dużo radości. Nigdy nie realizujemy działań dlatego, że musimy, ale dlatego że chcemy. Nasza praca jest ciężka i wymaga wiele poświęcenia, ale właśnie dlatego pozwala nam się spełniać i osiągać sukcesy razem z naszymi podopiecznymi.


Monika Burnicka

m_bFizjoterapeuta z uprawnieniami pedagogicznymi, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej z uprawnieniami do diagnozowania i terapii.

Jej przygoda z metodami wspierania rozwoju dzieci zaczęła się od osobistych doświadczeń matczynych i poszukiwań odpowiedzi na problem, który pojawił się u jednej z Jej córek. O Integracji Sensorycznej i zaburzeniach przetwarzania słuchowego niewiele się wtedy mówiło. Była to motywacja do rozwoju zawodowego w tym kierunku, a szybko też stało się zamiłowaniem.

W wolnych chwilach spędza rodzinnie czas na grzbiecie konia, przy porannej jodze lub maszerując przez las z kijkami do Nordic Walking.

Wykształcenie

 • absolwentka fizjoterapii w Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • technik fizjoterapii w Medycznym Studium Zawodowym w Warszawie,
 • studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika” w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi,
 • studia podyplomowe „ Pedagogika Ogólna – Kwalifikacje Pedagogiczne” w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi,
 • tytuł dyplomowanego masażysty w Studium Niekonwencjonalnych Metod Leczenia MEDICON.

Doświadczenie zawodowe

 • 15 lat pracy w licznych poradniach psychologiczno­pedagogicznych, fundacjach, ośrodkach medycznych.

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Roczny Podyplomowy Kurs Terapii zaburzeń neuromotorycznych metodą INPP – rozpoczęty,
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej – uprawnienia do diagnozy i terapii,
 • Terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS,
 • Terapeuta metody Warnkego,
 • Terapeuta Spa& Wellnes- Masaże Orientalne i Ajurwedyjskie,
 • Monachijska Ocena Funkcjonalna Dziecka,
 • Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Shernorne I stopień,
 • Kurs aromaterapii,
 • Kurs refleksologii,
 • Kurs masażu wg Rosenberga,
 • Kurs PNF,
 • Kurs Mc Kenzie moduł A,B,
 • Neurodydaktyka,
 • Szkolenie z zakresu Aktywnej Rehabilitacji,
 • Metody terapii tułowia i kończyn górnych u pacjentów z uszkodzeniami neurologicznymi oparte na koncepcji Johnstone, Perfetti, Bobath,
 • Warsztaty ruchowe wg Metody Feldenkraisa,
 • Podstawowy kurs zabiegów reanimacyjnych z wykorzystaniem defibrylatora automatycznego,
 • Szkolenie z leczenia ran przewlekłych.

 Sylwia Kochańska

s_kpsycholog kliniczny, terapeuta Integracji Sensorycznej (certyfikat PTIS), Terapeuta Ręki, Trener umiejętności psychologicznych (certyfikat Intra).

Jej wielką pasją jest zwiedzanie świata na rowerze. Co roku wyjeżdża w jakieś ciekawe miejsce jedynie z sakwami rowerowymi i namiotem. Uwielbia żeglarstwo, wędrówki górskie i gry planszowe. Dlaczego wybrała ten zawód? Integracja sensoryczna wymaga podejścia do dzieci, spontaniczności, kreatywności i ciągłej pracy nad sobą. Lubię wyzwania i pomaganie innym, dlatego robię to z pasją.

Wykształcenie

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna.

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Kurs II stopnia – Diagnoza i terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej; Warszawa,
 • Kurs I stopnia – Neurofizjologiczne podstawy procesów Integracji Sensorycznej; Warszawa,
 • Kurs I i II stopnia- Diagnoza i terapia Ręki,
 • Pedagogiczny Kurs Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „COGITO” w Warszawie; uzyskanie kwalifikacji w zakresie przygotowania pedagogicznego,
 • Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra”,
 • Trening Interpersonalny, Trening Kreatywnego Myślenia, Trening Asertywności –Intra.

Napisz lub zadzwoń! Opowiemy o szczegółach wszystkich zajęć i skuteczności naszej pracy.