Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna indywidualna (45 minut /tydzień) lub grupowa( 60 minut/tydzień, grupy max 4 osobowe)

Co terapia pedagogiczna ma na celu?

  • Poznanie źródeł niepowodzeń i niwelowanie negatywnych skutków deficytów
  • Wspieranie rozwoju poznawczego i percepcyjno- motorycznego
  • Pracę nad motywacją, poczuciem własnej skuteczności i samooceną dziecka

Co ćwiczymy?

  • Sprawność manualną
  • Koordynację wzrokowo-ruchową
  • Percepcję wzrokową i słuchową
  • Logiczne myślenie
  • Koncentrację uwagi

Dołączenie do grupy poprzedza indywidualna konsultacja dziecka z terapeutą pedagogicznym, który zaproponuje optymalną formę wsparcia.

Napisz lub zadzwoń! Opowiemy o szczegółach wszystkich zajęć i skuteczności naszej pracy.