Trening Umiejętności Społecznych TUS

Trening umiejętności społecznych –  są to zajęcia grupowe ( grupy max. 5- osobowe) prowadzone przez specjalistę  TUS.

TUS jest to trening przeznaczony dla dzieci  młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

Co trenujemy?

 • Komunikowanie się
 • Umiejętności prospołeczne
 • Rozpoznawanie emocji i sposoby na radzenie sobie z nimi
 • Umiejętność planowania
 • Budowanie tożsamości
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

Dla kogo TUS? Kiedy dziecko:

 • Jest nieśmiałe, małomówne, wycofujące się z kontaktu
 • Ma trudność z przestrzeganiem zasad grupowych
 • Przejawia zachowania agresywne lub inne nieakceptowane społecznie
 • Ma trudności z radzeniem sobie z emocjami w różnych kontekstach społecznych
 • Ma trudność z nawiązywaniem relacji rówieśniczych

Decyzje o dołączeniu dziecka do grupy poprzedza indywidualna konsultacja dziecka z psychologiem ponieważ kluczowe znaczenie dla skuteczności treningu ma odpowiedni dobór grupy. Na spotkaniu omówione zostaną również oczekiwania rodziców oraz struktura zajęć TUS.

Obecnie trwa nabór do grup w wieku 6-12 lat.

Zajęcia odbywają się:

w soboty w godzinach: 8.00, 9.00, 10,00,

w czwartki: godz 17.00, 18.00, 19.00

oraz w środy o godz 17.00

 

 

Zajęcia prowadzi Pani Natalia Loniewska- psycholog, trener tus.

 

Koszt: 90 zł/za zajęcia (obowiązuje karnet miesięczny, płatność z góry za cały cykl zajęć w danym miesiącu.)

Nie zwracamy opłat w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach.

Koszt konsultacji psychologicznej-150  zł

 

Zgłoszenia mailowe: kontakt@dzieciecezmysly.pl

Zgłoszenia telefoniczne: 510-133-320

 

Napisz lub zadzwoń! Opowiemy o szczegółach wszystkich zajęć i skuteczności naszej pracy.