Logopeda

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

 

Cele terapii
• usprawnienie motoryki narządów mowy
• korygowanie wad wymowy
• poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
• rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego
• wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych

 

Co powinno skłonić rodzica do wizyty u logopedy?

 • Brak mowy
 • Obniżona ostrość słuchu
 • Bełkotliwa i niezrozumiała mowa
 • Nieprawidłowy zgryz
 • Nieprawidłowa budowa języka– język zbyt duży lub zbyt mały, skrócone wędzidełko podjęzykowe
 • Częste choroby górnych dróg oddechowych
 • Nawykowe mówienie przez nos
 • Oddychanie przez usta
 • Wymowa międzyzębowa– dziecko podczas artykulacji (mówienia) wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. Na każdym etapie wiekowym jest to wada, która się nie wycofa samoistnie, za  to w przyszłości może spowodować seplenienie
 • Mowa bezdźwięczna utrzymująca się powyżej 4 roku życia– dziecko zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne: „d” na „t” (np. zamiast domek mówi tomek), „w” na „f” (zamiast woda mówi fota), „g” na „k” (zamiast głowa mówi kłofa), „b” na „p” (zamiast buda mówi puta)
 • Zniekształcanie głosek– np. wymowa gardłowa, tzw. „francuska” głoski „r”. Należy jednak wiedzieć, że zastępowanie głosek trudniejszych łatwiejszymi (np.„sz” głoską „s”) na pewnym etapie rozwoju mowy nie jest wadą, lecz swoistą cechą kształtowania się mowy. Jeżeli jednak podczas wymawiania głosek dziecko nie zastępuje ich innymi znanymi w języku polskim, ale używa „obcego” dla nas dźwięku, jest to zawsze sygnał nieprawidłowości
 • Wyraźne jąkanie się występujące powyżej 5 roku życia i nie mające podłoża emocjonalnego– lekkie zacinanie się lub powtarzanie sylab występujące przed 5 rokiem życia jest zazwyczaj typową, fizjologiczną niepłynnością mowy. Wynika ona z faktu, iż w wieku przedszkolnym rozwój myślenia i zasób słownictwa biernego (tego, co dziecko rozumie) rozwija się szybciej niż umiejętność wypowiadania myśli, co  może powodować rozwojową niepłynność mowy. Jeśli jednak problem nasila się, potrzebna jest szybka konsultacja ze specjalistą w dziedzinie jąkania

 

 

Napisz lub zadzwoń! Opowiemy o szczegółach wszystkich zajęć i skuteczności naszej pracy.