Terapia Odruchów INPP

Dzieci z trudnościami w uczeniu się mogą poprawić zaburzone funkcje dzięki wykonywaniu codziennego, prostego programu ćwiczeń, który zajmuje około 10 minut realizowany w domu. Po 8 tygodniach ćwiczeń terapeuta decyduje o zmianie programu i przejściu do kolejnego etapu. Terapia trwa od 12-18 miesięcy i jest uzależniona od indywidualnych postępów terapeutycznych.

U wielu dzieci z trudnościami w uczeniu się obserwujemy opóźnienie neurorozwojowe związane z obecnością niezintegrowanych odruchów pierwotnych, które negatywnie wpływają na rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny uczniów.

 

Jeśli obserwujemy u dziecka:
– podpieranie głowy drugą ręką,
– zakrywanie oka ręką lub włosami,
– pokładanie się na ławce, zakrywanie oka,
– siedzenie na ugiętej nodze podczas pisania,
– powyżej 8 r. ż. przestawianie liter, słów lub/i liczb, nieustalona lateralizacja powyżej 8 r. ż.,
– popełnianie licznych błędów w trakcie przepisywania,
– przepisywanie tekstu z tablicy w wolnym tempie,
– trzymanie długopisu w nieprawidłowy sposób,
– trudności z pisaniem,
– mniej czytelne pismo,
– trudności z czytaniem,
– obniżoną koordynację wzrokowo-ruchową,
– ma chorobę lokomocyjną,
– łatwo się rozprasza,
– nie potrafi się skoncentrować,
– nie potrafi wysiedzieć bez ruchu, powstrzymać się od mówienia i wydawania odgłosów,
– wyłącza się w trakcie lekcji, pogrąża się w rozmyślaniach,
– nie potrafi zapamiętać prostych instrukcji,
– ma tendencję do ,,rozsiadania się” w ławce: odchyla głowę do tyłu i wysuwa nogi do przodu,
– je w sposób niechlujny,
– ma trudności z łapaniem piłki,
– obniżoną sprawność fizyczną,
– trudności z nauczeniem się jazdy na rowerze,
– trudności z nauczeniem się odczytywania czasu z zegara z wskazówkami,
– trudności w nauce pływania,
– opóźniony rozwój mowy i zaburzenia artykulacji,

wskazana jest wykonanie diagnozy w kierunku niezintegrowanych odruchów.

Program skierowany jest do dzieci z:
– dysleksją
– dysgrafią
– dysortografią
– dyspraksją
– zaburzeniami koncentracji uwagi
– nadpobudliwością w tym z ADHD
– zaburzeniami koordynacji
– trudnościami w czytaniu i pisaniu
– dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi
– zespołem Aspergera
– obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i słuchowej
– opóźnionym rozwojem mowy

 

Napisz lub zadzwoń! Opowiemy o szczegółach wszystkich zajęć i skuteczności naszej pracy.