Trening Słuchowy Neuroflow

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy ® jest metodą dedykowaną dla osób z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (APD) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 r.ż.

Mogą w nim uczestniczyć również dzieci z niedosłuchem, szczególnie te, które późno otrzymały aparaty słuchowe. Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy ATS ® jest opartą na aktualnych badaniach naukowych metodą terapii, która zawiera moduły ćwiczeń odpowiadające potrzebom każdego z podtypów klinicznych APD.

Rodzaje ćwiczeń są zróżnicowane w zależności od tego, do jakiego podtypu klinicznego APD dziecko zostało zakwalifikowane oraz od wieku dziecka.

Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Neuroflow Terapia ATS ® jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo- ułatwia.

  1. Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców. Do rozpoczęcia treningu potrzebny jest komputer, słuchawki przewodowe oraz dostęp do internetu.
  2. Rodzic loguje się na platformie www.Neuroflow.pl, gdzie dla dziecka przygotowane są indywidualne zadania pracy w szumie.
  3. Trening podzielony jest na trzy etapy, trwające od 8 – 12 tygodni .
  4. Każdy etap treningu to około 24 sesji terapeutycznych.
  5. Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowany jest indywidualny program terapeutyczny.
  6. Sesje terapeutyczne mają miejsce 2-3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 30-40 minut. Cały trening trwa od 24 do 36 tygodni.
  7. Diagnozy prowadzą providerzy Neuroflow ATS ® , którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie, uprawniające do pracy tą metodą.

Napisz lub zadzwoń! Opowiemy o szczegółach wszystkich zajęć i skuteczności naszej pracy.